Sobre nosaltres - Centre de negocis Bellfort

Vaya al Contenido
Informació sobre BELLFORT NEGOCIS, S.L.
Son un empresa constituida el 11 d'abril de 2013, devant del Notari de Lleida D. Pablo Gómez Claveria, amb numero de protocol 1025.

Inscrita al Registre Mercantil de Lleida al tom 1345, foli 107, inscripció 1ª, fulla L-26859. El nostre NIF: B25760844

Aquesta web es només a titol informatiu, i no representa cap compromís per part nostra ni dels nostres usuaris, em quan a la contractació de cap servei dels enumerats a la web.

En tot cas, es una informació per poder contactar amb nosaltres, i si es el cas, poder perfeccionar un contracte entre les parts.
També diem que els preus anotats en la web, no es poden considerar definitius, ja que poden haver canviat i no estar actualitzats al web.

Per ampliar informació poden anar a la pagina de contacte. Estarem encantats d'atendre'l.Regreso al contenido